محصولات


انواع بیلر مکعبی Lerda ایتالیا

انواع بیلر مکعبی Lerda ایتالیا


1500 P

1300 L

1100 L

1000 L

900 L

800 L

مشخصات مدل

 

155

140

120

105

90

80

عرض برداشت (سانتی متر)

 

36x46

32x42

32x42

32x42

32x42

32x42

ابعاد بسته (سانتی متر)

 

180

180

180

165

150

135

عرض خط حرکت
(سانتی متر)

 

225

210

200

180

165

150

عرض کل دستگاه
(سانتی متر)

 

142

139

139

139

139

139

ارتفاع کل (سانتی متر)

 

1280

1050

1000

960

920

900

وزن کل (کيلوگرم)

 

12-80-0/10

12-80-0/10

16-00/6

16-00/6

16-00/6

16-00/6

اندازه چرخ چپ

 

13-70-165

13-70-165

13-70-165

13-70-165

13-70-165

13-70-165

اندازه چرخ راست

 

54-40

32-24

27-20

27-20

27-20

27-20

نيروی مورد نياز
(اسب بخار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر